Teknikprogrammet med spetsutbildning i hållbar systemdesign

Teknikprogrammet på Kärrtorps gymnasium är en riksrekryterande spetsutbildning för dig som är intresserad av teknik, design och samhällsvetenskap i perspektivet av ett hållbart samhälle. Utbildningen genomförs i ett nära samarbete med Kungliga Tekniska högskolan.

 

På spetsutbildningen i hållbar systemdesign lär du dig att se samband mellan teknik, människa och samhälle. Du prövar dina teoretiska kunskaper i praktiken och jobbar nära både Kungliga Tekniska högskolan och verksamma teknikföretag när du lär dig. Kreativitet, innovation och entreprenörskap är viktiga inslag i utbildningen.

Du utvecklar ett naturvetenskapligt förhållningssätt och kunskaper inom teknik och teknisk utveckling. Det innefattar

 • förmåga till kritiskt tänkande
 • problemlösning
 • förståelse för systemets olika delar och helhet
 • ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.

Hållbar systemdesign

Du får fördjupade kunskaper inom design, konstruktion och programmering. Du studerar funktion och konstruktion av ett helt system och fördjupar dina kunskaper såväl om systemets ingående delar som hela systemet i sig. Vi samarbetar med KTH och näringslivet bland annat om framtida infrastruktur, transportsystem och hållbart samhällsbyggande.

Du utvecklar kunskaper om

 • teknikvetenskap och design
 • samspelet mellan teknik, människan och naturen
 • tekniska processer och system
 • hållbart samhällsbyggande.

Möten med forskare och tekniker

Du får möta forskare och tekniker. Tillsammans med dem får du en inblick i den senaste forskningen och konkreta exempel på teknikutveckling. Arbetssätten är tvärvetenskapliga och projektinriktade med inslag av erfarenhetsbaserat lärande. Det skapar goda förutsättningar för kreativitet och innovation i lärandet och du utvecklar din förmåga till ansvar och samarbete.

Den senaste forskningen förvandlas till hisnande upplevelser tack vare modern teknik. Ett exempel är Projekt Wisdome.

Road2Science 2.0 är en samverkan med Kungliga Tekniska högskolan och flera teknikföretag. Du får både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter utöver det vanliga.

Forskare från Kungliga Tekniska högskolan

Undervisningen utformas i ett nära samarbete med Kungliga Tekniska högskolan.

Du får

 • göra studiebesök på KTH
 • delta i föreläsningar och seminarier på KTH som passar in i de kurser du läser
 • lyssna på lärare från KTH som gästföreläser på Kärrtorps gymnasium
 • utföra experiment och laborationer på KTH och på Tekniska museet.
 • handledning av lärare och studenter från KTH kopplat till de gymnasiekurser du läser
 • göra ditt gymnasiearbete med en handledare från KTH
 • läsa en högskolekurs på KTH parallellt med dina gymnasiestudier i årskurs 3.

Programfördjupningskurser 400 poäng

 • Tillämpad programmering, 100 poäng
 • Hållbart samhällsbyggande, 100 poäng
 • Teknik specialisering A, 100 poäng
 • Teknik specialisering B, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Antagning till spetsutbildning

Du ansöker som vanligt med dina betyg från årskurs 9.

Efter antagningen får du en inbjudan till en informationsträff om spetsutbildningen. Du kan ställa frågor och träffa lärare och andra elever som sökt till inriktningen.

För sökande i hela landet

Utbildningen är riksrekryterande. Det innebär att du kan söka var du än bor i landet.

Uppdaterad