Teknik

På Kärrtorps gymnasium varvar vi teori med praktiska erfarenheter i samverkan med högskolor och universitet och verksamma teknikföretag.

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om

 • teknikvetenskap
 • samspelet mellan teknik, människan och naturen
 • tekniska processer och system
 • hållbart samhällsbyggande

I ett nära samarbete med Kungliga Tekniska högskolan och verksamma teknikföretag får du pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken. Kreativitet, innovation och entreprenörskap är viktiga inslag i utbildningen. Du kan välja att göra ditt gymnasiearbete med handledning från KTH.

Genom utbildningen ska du utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt och utveckla dina kunskaper inom teknik och teknisk utveckling. Det innefattar

 • förmåga till kritiskt tänkande
 • problemlösning
 • förståelse för systemets olika delar och helhet
 • ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.

 

Inriktning design

Inriktningen design ger dig fördjupade kunskaper inom

 • Design
 • Konstruktion
 • Programmering

Programfördjupningskurser (400p)

 • Tillämpad programmering
 • Hållbart samhällsbyggande
 • Teknik specialisering A
 • Teknik specialisering B

På Kärrtorps gymnasium studerar du funktion och konstruktion av ett helt system och fördjupar dina kunskaper såväl om systemets ingående delar som hela systemet i sig. Som modell för systemdesign har vi i ett nära samarbete med KTH och näringsliv. Bland annat om framtida infrastruktur och transportsystem och hållbart samhällsbyggande.

Uppdaterad