Teknikprogrammet med spetsutbildning i hållbar systemdesign

Teknikprogrammet på Kärrtorps gymnasium är en riksrekryterande spetsutbildning för dig som är intresserad av teknik, design och samhällsvetenskap i perspektivet av ett hållbart samhälle. Utbildningen genomförs i ett nära samarbete med Kungliga Tekniska högskolan.

 

På teknikprogrammet utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt och får kunskaper inom teknik och teknisk utveckling. Det innefattar

 • förmåga till kritiskt tänkande
 • problemlösning
 • förståelse för systemets olika delar och helhet
 • ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.

Jag valde teknik spets för att jag älskar dataspel och programmering! Det är det enda jag vill jobba med i framtiden.

Luka, teknikprogrammet 

Teknikprogrammet på Kärrtorps gymnasium

På spetsutbildningen i hållbar systemdesign lär du dig att se samband mellan teknik, människa och samhälle. Du får pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken och jobba nära både Kungliga Tekniska högskolan och verksamma teknikföretag om framtida infrastruktur, transportsystem och hållbart samhällsbyggande.

Kreativitet, innovation och entreprenörskap är viktiga inslag i utbildningen.

Du får fördjupade kunskaper inom design, konstruktion och programmering. Du utvecklar kunskaper om

 • teknikvetenskap och design
 • samspelet mellan teknik, människan och naturen
 • tekniska processer och system
 • hållbart samhällsbyggande.

Möten med forskare och tekniker

Du får möta forskare och tekniker. Tillsammans med dem får du en inblick i den senaste forskningen och konkreta exempel på teknikutveckling. 

Du ta del av den senaste forskningen förvandlat till hisnande upplevelser genom vårt samarbete med Wisdome Stockholm på Tekniska muséet.

Du som studerar på teknikprogrammet är också en del i vår samverkan med Kungliga Tekniska högskolan och teknikföretag. Du får både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter utöver det vanliga.

Forskare från Kungliga Tekniska högskolan

Undervisningen utformas i ett nära samarbete med Kungliga Tekniska högskolan.

Du får

 • göra studiebesök på KTH
 • delta i föreläsningar och seminarier på KTH som passar in i de kurser du läser
 • lyssna på lärare från KTH som gästföreläser på Kärrtorps gymnasium
 • utföra experiment och laborationer på KTH och på Tekniska museet.
 • handledning av lärare och studenter från KTH kopplat till de gymnasiekurser du läser
 • göra ditt gymnasiearbete med en handledare från KTH
 • läsa en högskolekurs på KTH parallellt med dina gymnasiestudier i årskurs 3.

Programfördjupningskurser 400 poäng

 • Tillämpad programmering, 100 poäng
 • Hållbart samhällsbyggande, 100 poäng
 • Teknik specialisering A, 100 poäng
 • Teknik specialisering B, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Teknikprogrammet, spetsutbildning i hållbar systemdesign, Kärrtorps gymnasium (pdf)

Uppdaterad