Byt till Kärrtorps gymnasium

Du som vill börja på Kärrtorps gymnasium ansöker på olika sätt beroende på vilken årskurs du ska börja i.

Du som vill söka till årskurs 1, 2024–2025

Om du vill börja hos oss i årskurs 1 söker du genom Gymnasieantagningen.

Du som redan går på gymnasiet och vill byta till Kärrtorp

Du är välkommen att byta till oss förutsatt att det finns lediga platser på önskat program. För att kunna byta bör du läsa eller ha läst kurser som ingår i studieplanen för programmet.

Skicka in din ansökan till vår studie- och yrkesvägledare, Tina Johansson. Uppge vilket program du söker samt dina kontaktuppgifter.

E-post: tina.johansson-pucic@edu.stockholm.se 

Du som vill söka till årskurs 1

Det är viktigt att du bifogar slutbetyg från årskurs 9 med rektors underskrift och din nuvarande studieplan.

Du som vill söka till årskurs 2 eller 3

Det är viktigt att du bifogar Utdrag ur betygskatalogen som är underskrivet av rektor över dina betyg på senaste lästa kurser och din nuvarande studieplan.

 

Uppdaterad