Språkintroduktion

På språkintroduktion är fokus att stärka dina kunskaper i svenska. På Kärrtorps gymnasium har du stöd också från elevhälsan och specialpedagoger.

Introduktionsprogrammet språkintroduktion är för dig mellan 16 och 20 år som vill utbilda dig vidare men ännu inte har godkända betyg i svenska och andra ämnen. Du blir behörig till ett nationellt högskoleförberedande program.

På Kärrtorps gymnasium arbetar lärare och elevhälsa tillsammans med dig för att du ska nå dina mål. Du kan även få stöd av specialpedagoger. Du har en individuell studieplan utifrån

 • dina kunskaper i svenska
 • tidigare studier
 • dina mål för framtiden.

Du kan läsa in behörighet både till yrkesförberedande program, studieförberedande program och till vuxenutbildning.

Grundskoleämnen

Du kan läsa utifrån en av tre inriktningar.

​Allmän inriktning (1-3 år)

 • Svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Engelska
 • Bild
 • Musik
 • Religion/Biologi
 • Idrott
 • Modersmål.

Samhällsvetenskaplig inriktning (1-3 år)

 • Svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Engelska
 • Bild
 • Musik
 • Idrott
 • Samhällskunskap
 • Historia
 • Religion
 • Geografi
 • Modersmål
 • ett naturvetenskapligt ämne.

Naturvetenskaplig inriktning (1-3 år)

 • Svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Engelska
 • Bild
 • Musik
 • Idrott
 • Samhällskunskap
 • Kemi
 • Fysik
 • Biologi
 • Modersmål
 • ett samhällsvetenskapligt ämne.

Uppdaterad