Ungdomar som samtalar i ett klassrum

Språkintroduktion

Här får du som varit kort tid i Sverige fokusera på att stärka dina kunskaper i svenska som andra språk samtidigt som du läser de ämnen du behöver för att komma vidare i dina studier.

Målet med utbildningen är att du ska bli behörig i svenska som andraspråk och andra ämnen så att du kan söka vidare studier eller gå ut i arbetslivet. 

Språkintroduktion på Kärrtorps gymnasium

Tillsammans med dig tar vi fram en individuellt anpassad studieplan och utifrån den läser du en av tre inriktningar:

Grundläggande inriktning: stort fokus på det svenska språket. Du läser även andra viktiga ämnen som engelska och matematik.

Samhällsvetenskaplig inriktning: samma kurser som grundläggande inriktning, men du läser även många So-ämnen.

Naturvetenskaplig inriktning: samma kurser som grundläggande inriktning, men du läser fler No-ämnen.

Så här fungerar det hos oss:

 • När du börjar kommer du att få göra tester i svenska som andraspråk, matematik och engelska för att kunna placeras i en grupp som passar din kunskaps- och utvecklingsnivå.
 • Du får engagerade mentorer, lärare och elevhälsoteam som vill hjälpa dig att nå dina mål.
 • Du får delta i studiebesök och andra gemensamma aktiviteter som friluftsdagar och temadagar tillsammans med andra klasser på vår skola.

Lokaler

På Kärrtorps gymnasium har vi ljusa lokaler med välfungerande lektionssalar och en stor ljushall där du kan ta en fika tillsammans med klasskamrater då du inte har lektion.

Vi har också

 • god och näringsriktig mat som lagas på plats
 • musiksal
 • bildsal
 • labbsalar
 • idrottssal
 • bibliotek
 • aula

En vanlig dag

Om du vill kan du börja dagen med en frukost i vår matsal. Sedan följer du klassens schema men beroende på din individuella studieplan och vilka kurser du fått betyg i kan du även läsa någon kurs på ett nationellt program.

Ämnen och kurser du kan studera

Dessa grundskoleämnen kan ingå i din studieplan

 • svenska som andraspråk
 • matematik
 • engelska
 • idrott och hälsa
 • musik
 • bild
 • samhällskunskap
 • religionskunskap
 • geografi
 • historia
 • biologi
 • kemi
 • fysik.

Nästa steg

Når du gymnasiebehörighet kan du efter språkintroduktion söka till ett nationellt program på Kärrtorps gymnasium eller på en annan gymnasieskola. Du kan också välja att söka till ett annat introduktionsprogram, till vuxengymnasium eller att gå ut i arbetslivet.

Uppdaterad