Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion har inriktning "Försäljning och service". Inriktningen vänder sig till dig som vill arbeta med handel, försäljning och ledarskap.

Det finns inga behörighetskrav för att studera på yrkesintroduktion. Det viktigaste är att du har ett intresse för försäljning och service.

Du studerar mellan 1-3 år. Målet är att du ska få ett jobb som du är intresserad av inom profilen eller bli behörig att söka ett nationellt yrkesprogram.

Du läser ämnena svenska, matematik, engelska och idrott och hälsa på en nivå som passar dina förkunskaper.

Utbildningen utvecklar dina kunskaper inom

  • handelsbranschen
  • försäljning och service
  • kommunikation och marknadsföring
  • affärsutveckling och ledarskap.

Du har en individuell studieplan som följer dina behov och förutsättningar och du ser över den kontinuerligt tillsammans med din mentor.

Lärare och skolans elevhälsoteam arbetar tillsammans med dig för att du ska nå dina mål. Du kan även få stöd av resurs- och specialpedagog.

Arbetsplatsförlagt lärande

I ett nära samarbete med branschen utvecklar du dina teoretiska kunskaper i praktiken (APL) som är en mycket viktig del av din utbildning. Varje läsår har du minst fem veckor APL under din studietid.

Samarbete mellan programmen

På Kärrtorps gymnasium finns även "Försäljning och service" som nationellt program. Elever och lärare från båda programmen har ett nära samarbete under hela studietiden.

Uppdaterad