Yrkesintroduktion

Är du intresserad av ett yrke inom handel och service så kan yrkesintroduktion med inriktning mot Försäljning- och serviceprogrammet passa dig.

Målet med programmet är att du ska få ett jobb som du är intresserad av inom profilen eller bli behörig för att söka ett nationellt yrkesprogram.

Behörighet

Det finns inga behörighetskrav för att studera på yrkesintroduktion. Det viktigaste är att du har ett intresse för försäljning och service.

Det är bra om du uppnått minst nivå 2 i "Bygga svenska" (Skolverkets bedömning).

Yrkesintroduktion på Kärrtorps gymnasium

Du läser ämnena svenska, matematik, engelska och idrott och hälsa på en nivå som passar dina förkunskaper.

Yrkesområden du kan läsa mot

 • handelsbranschen
 • försäljning och service
 • kommunikation och marknadsföring
 • affärsutveckling och ledarskap.

Du har en individuell studieplan men arbetar för det mesta med andra elever i din klass. Lärare och skolans elevhälsoteam arbetar tillsammans med dig för att du ska nå dina mål. Du kan även få stöd av resurs- och specialpedagog.

Samarbete mellan programmen

På Kärrtorps gymnasium finns även Försäljning och service som nationellt program. Elever och lärare från båda programmen har ett nära samarbete under hela studietiden.

Du kan delta i skolaktiviteter som idrottsdagar, temadagar och gästföreläsningar.

Arbetsplatsförlagt lärande

I ett nära samarbete med branschen utvecklar du dina teoretiska kunskaper i praktiken (APL) som är en mycket viktig del av din utbildning. Varje läsår har du minst fem veckor APL under din studietid.

Lokaler

På Kärrtorps gymnasium har vi ljusa lokaler med välfungerande lektionssalar och en stor ljushall där du kan ta en fika tillsammans med klasskamrater då du inte har lektion.

Vi har också

 • god och näringsriktig mat som lagas på plats
 • musiksal
 • bildsal
 • labbsalar
 • idrottssal
 • bibliotek
 • aula

En vanlig dag

Om du vill kan du börja dagen med en frukost i vår matsal. Sedan följer du klassens schema till allra största del. Du kommer att möta många härliga klasskamrater, många vuxna som är ute i skolan för att träffa personal och elever.

Ämnen och kurser du kan studera 

Du kan läsa de flesta gymnasiekurser som ingår i Försäljnings- och serviceprogrammet och grundskoleämnen som du saknar betyg i.

Följande grundskoleämnen kan ingå i din studieplan

 • matematik
 • engelska
 • svenska eller svenska som andraspråk
 • idrott och hälsa.

Nästa steg

När du är klar med dina studier på yrkesintroduktion kan du välja att gå ut i arbetslivet eller att studera vidare. Du kan söka till ett annat introduktionsprogram, till ett nationellt program på Kärrtorps gymnasium eller på en annan skola eller söka till ett vuxengymnasium.

Uppdaterad