Naturvetenskap

På Kärrtorps gymnasium varvar vi teori med laborativa uppgifter.

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om

 • sammanhang i naturen
 • livets villkor
 • fysikaliska fenomen och skeenden
 • kemiska processer.

I samarbete med Kungliga Teknikska högskolan gör du laborationer på Vetenskapens hus och Tom Tits. Laborationerna är utvecklade av KTH-studenter och handleds också av dem. Du kan välja att göra ditt gymnasiearbete med handledning från KTH och Vetenskapens hus.

Genom utbildningen ska du utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar

 • förmåga till kritiskt tänkande
 • logiska resonemang
 • problemlösning
 • systematiska iakttagelser.

Inriktning naturvetenskap

Inriktningen naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom

 • biologi
 • fysik
 • kemi
 • matematik.

Som individuellt val läser du avancerade fördjupningskurser exempelvis programmering.

Programfördjupningskurser (200 poäng)

 • Naturvetenskaplig specialisering, 100p
 • Miljö- och energikunskap, 100p

Uppdaterad