Naturvetenskap

På Kärrtorps gymnasium varvar vi teori med laborativa uppgifter.

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om

 • sammanhang i naturen
 • livets villkor
 • fysikaliska fenomen och skeenden
 • kemiska processer.

I samarbete med Kungliga Tekniska högskolan gör du laborationer på Vetenskapens hus och Tom Tits. Laborationerna är utvecklade av KTH-studenter och handleds också av dem. Du kan välja att göra ditt gymnasiearbete med handledning från KTH och Vetenskapens hus.

Genom utbildningen ska du utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar

 • förmåga till kritiskt tänkande
 • logiska resonemang
 • problemlösning
 • systematiska iakttagelser.

Projekt Wisdome

För utvalda kurser kommer du kunna ta del av den senaste forskningen förvandlat till hisnande upplevelser tack vare modern teknik.

Inriktning naturvetenskap

Inriktningen naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom

 • biologi
 • fysik
 • kemi
 • matematik.

Som individuellt val läser du avancerade fördjupningskurser exempelvis programmering.

Programfördjupningskurser (200 poäng)

 • Naturvetenskaplig specialisering, 100 poäng
 • Miljö- och energikunskap, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap, Kärrtorps gymnasium (pdf)

Uppdaterad