Projekt Road2Science

Vi samverkar med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och flera teknikföretag i projekt Road2Science, där du som elev får delta på flera sätt.

Vi samverkar med KTH och flera teknikföretag. Det ger dig som elev möjlighet att tillägna dig kunskaper och färdigheter som du behöver för att vara väl rustad för fortsatta studier och yrkesliv inom ett modernt och hållbart samhälle. Du får både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom ramen för hållbar systemdesign och tekniska utmaningar i ett bredare perspektiv.

Stommen i vår samverkan är det etablerade projektet Road2Science 2.0 som bidrar till att överbrygga gapet mellan industri, akademi och gymnasieskola och skola. Du kan läsa mer om projektet på KTH:s webbplats.

Samverka med KTH och teknikföretagen

Som elev får du pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken både i skolan, på KTH och i mötet med teknikföretagen. Du får

  • delta i föreläsningar
  • göra studiebesök
  • utföra experiment tillsammans med KTH
  • i årskurs 3 välja att genomföra ditt gymnasiearbete med handledning av lärare på KTH.

Ny spetsutbildning på teknikprogrammet

Tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) ansöker vi också om att starta spetsutbildning på Teknikprogrammets designinriktning. Spetsutbildning skulle innebära att programmet är sökbart för alla elever i hela landet.

Genomsyrar hela din utbildning

Denna samverkan sker kontinuerligt genom hela din utbildning och berör både planering, genomförande och utvärdering och utveckling av spetsutbildningen.

Uppdaterad