Samverkan med Kungliga Tekniska Högskolan

Vi samverkar med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och flera teknikföretag där du som elev får delta på flera sätt.

Vårt samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och teknikföretag gör att du som elev får både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom hållbar systemdesign och även tekniska utmaningar i ett bredare perspektiv.

Stommen i vår samverkan är KTH:s kompetenscentrum Road2Science 2.0 som bidrar till att överbrygga gapet mellan industri, akademi och gymnasieskola och skola. 

Samverka med KTH och teknikföretagen

Som elev får du pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken både i skolan, på KTH och i mötet med teknikföretagen. Du får

  • delta i föreläsningar
  • göra studiebesök
  • utföra experiment tillsammans med KTH
  • i årskurs 3 välja att genomföra ditt gymnasiearbete med handledning av lärare på KTH.

Spetsutbildning på teknikprogrammet

Tillsammans med KTH erbjuder vi på Kärrtorps gymnasium en spetsutbildning på teknikprogrammets designinriktning. Spetsutbildningen är sökbar för alla elever i hela landet.

Denna samverkan sker kontinuerligt genom hela din utbildning och berör både planering, genomförande och utvärdering och utveckling av spetsutbildningen.

Uppdaterad