Programinriktat val

På Kärrtorps gymnasium läser du för behörighet mot något av våra tre högskoleförberedande program.

Du kan läsa mot ekonomiprogrammet, naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga programmet eller mot försäljnings- och serviceprogrammet.

Du går i en klass och följer din individuellt utformade studieplan. Studieplanen ses över kontinuerligt. Skolans studie- och yrkesvägledare ger dig individuell vägledning under utbildningen.

Målet med utbildningen är att du så snabbt som möjligt ska bli behörig för det nationella program du önskar.

Arbetssätt

Lärare och skolans elevhälsoteam arbetar tillsammans med dig för att du ska nå dina mål. Du kan även få stöd av resurs- och specialpedagoger. 

Grundskoleämnen du kan läsa

 • Matematik
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Religionskunskap
 • Geografi
 • Historia
 • Fysik
 • Kemi
 • Biologi
 • Idrott och hälsa
 • Musik
 • Bild

Uppdaterad