Programinriktat val

På Kärrtorps gymnasium läser du för behörighet mot något av våra nationella program.

Målet med utbildningen är att du så snabbt som möjligt ska bli behörig för det nationella program du önskar. Tillsammans med dig tar vi fram en individuellt anpassad studieplan.

Behörighet

För att få läsa hos oss ska du ha godkända betyg i

 • svenska eller svenska som andraspråk 
 • engelska eller matematik och minst ytterligare sex andra ämnen för IMV-H
 • engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen för IMV-Y

Programinriktat val på Kärrtorps gymnasium

Du går i en klass och följer din individuellt utformade studieplan. Du kan välja att läsa mot

 • ekonomiprogrammet
 • naturvetenskapsprogrammet
 • samhällsvetenskapsprogrammet
 • försäljnings- och serviceprogrammet.

Vägledning och stöd

Vi kommer arbeta tillsammans med dig för att du ska nå dina mål, under hela utbildningen har du stöd från

 • studie- och yrkesvägledare
 • elevhälsoteam
 • resurs- och specialpedagoger.

Så här fungerar det hos oss

Du läser flertalet av de gymnasiekurser som ingår i ditt program och följer de flesta lektioner enligt klassens schema.

Du får också 

 • extra lektioner i det ämne som du saknar från grundskolan
 • möta engagerade mentorer och lärare som vill hjälpa dig att lyckas nå dina mål
 • praktik på ett företag i branschen (om du läser mot försäljnings- och serviceprogrammet)
 • delta i studiebesök och andra gemensamma aktiviteter som friluftsdagar och temadagar tillsammans med andra klasser på vår skola.

Lokaler

På Kärrtorps gymnasium har vi ljusa lokaler med välfungerande lektionssalar och en stor ljushall där du kan ta en fika tillsammans med klasskamrater då du inte har lektion.

Vi har också

 • god och näringsriktig mat som lagas på plats
 • musiksal
 • bildsal
 • labbsalar
 • idrottssal
 • bibliotek
 • aula.

En vanlig dag

Om du vill kan du börja dagen med en frukost i vår matsal. Sedan följer du klassens schema till allra största del, men det ämne du saknar godkänt betyg i läser du också tillsammans med elever från andra klasser.

Du kommer att möta många härliga klasskamrater, många vuxna som är ute i skolan för att träffa personal och elever. 

Ämnen och kurser du kan studera

Du kan läsa alla gymnasiekurser som ingår i det nationella program du söker till.

Grundskoleämnen som kan ingå i din studieplan

 • matematik
 • engelska
 • samhällskunskap
 • religionskunskap
 • geografi
 • historia
 • fysik
 • kemi
 • idrott och hälsa
 • musik
 • bild.

Nästa steg

När du är klar med dina studier på programinriktat val är du behörig till det nationella program du sökt och du fortsätter studierna enligt din studieplan under gymnasietiden.

När du avslutat ett nationellt program kan du fortsätta studera på universitet eller högskola. Läser du IMV-Y har du också goda förutsättningar att söka arbete inom försäljning och service.

Uppdaterad