Samhällsvetenskap

På Kärrtorps gymnasium fördjupar du dig i ämnet kriminologi. Dina studier utgår från mänskliga rättigheter.

På samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar du

 • din förmåga att samarbeta
 • att vara kreativ
 • att ta ansvar
 • att finna lösningar på olika problemställningar.

Samhällsvetenskap handlar till stor del om att upptäcka olika slag av samband och försöka att finna orsaker till dem. Finns det något samband mellan ekonomisk tillväxt och demokratisk utveckling? Hur påverkar massmedia vår världsbild?

Du läser kriminologi och lär dig om brottslighetens orsaker och vad som kan göras för att minska brottslighet och öka tryggheten.

Du väljer profil film och foto i slutet av årskurs ett. 

I ett arbete kopplat till mänskliga rättigheter som du gör i årskurs tre, deltar du i en studieresa till Polen där vi besöker Auschwitz och Birkenau.

Inriktning samhällsvetenskap

Du fördjupar dig i samhällskunskap, historia och religion och studerar frågor som handlar om vårt samhälle både i dag och i ett historiskt perspektiv.

Genom att arbeta med olika frågeställningar utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt. Du får redskap för att förstå hur vår värld fungerar och vad du kan göra för att ta ansvar och påverka.

Du arbetar undersökande med samhällsvetenskapliga metoder som intervjuer och enkäter. Du utvecklar din förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska. 

Programfördjupningskurser, 300 poäng

 • Sociologi 1, 100 poäng
 • Medieproduktion 1, 100 poäng
 • Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap, Kärrtorps gymnasium (pdf, 223 kB, nytt fönster)

Inriktning beteendevetenskap

Du studerar psykologi och sociologi och lär dig hur människan tänker, känner och beter sig både som enskild individ och i grupp. Du utvecklar ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. 

Dina studier varvas med ett utåtriktat och undersökande arbetssätt med

 • observationer
 • intervjuer
 • enkäter.

Programfördjupningskurser 300 poäng

 • Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng
 • Medieproduktion 1, 100 poäng
 • Psykologi 2b, 50 poäng
 • Religionskunskap 2, 50 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Samhällsvetenskapsprogrammet, beteendevetenskap, Kärrtorps gymnasium (pdf, 148 kB, nytt fönster)

Uppdaterad