Samhällsvetenskap

På Kärrtorps gymnasium fördjupar du dig i ämnet kriminologi. Dina studier utgår från mänskliga rättigheter.

På samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar du

  • din förmåga att samarbeta
  • att vara kreativ
  • att ta ansvar
  • att finna lösningar på olika problemställningar.

Samhällsvetenskap handlar till stor del om att upptäcka olika slag av samband och försöka att finna orsaker till dem. Finns det något samband mellan ekonomisk tillväxt och demokratisk utveckling? Hur påverkar massmedia vår världsbild?

Du läser kriminologi och lär dig om brottslighetens orsaker och vad som kan göras för att minska brottslighet och öka tryggheten.

I ett arbete kopplat till mänskliga rättigheter som du gör i årskurs tre, deltar du i en studieresa till Polen där vi besöker Auschwitz och Birkenau.

Inriktningar

Uppdaterad