Administration, handel och varuhantering

Du utvecklar nya kunskaper som är betydelsefulla för din personliga utveckling i en trygg miljö tillsammans med mentor och klasskamrater. På Kärrtorps gymnasium arbetar vi för att stärka ett livslångt lärande.

Du lär i skolan, på praktik och genom att göra studiebesök.

Utbildningen förbereder dig för

 • att arbeta i butik
 • att arbeta på ett lager
 • att utföra administrativa uppgifter.

Programmets innehåll

Du utvecklar din förmåga att kommunicera med arbetskamrater och kunder. Du lär dig tillsammans med dina lärare och dina klasskamrater.

Du arbetar både teoretiskt och praktiskt. Vi är måna om att följa samhällsutvecklingen så att du kan utvecklas till en självständig elev och samhällsmedborgare.

Arbeta i skolans kafé

När du läser programmet för administration, handel och varuhantering arbetar du med de praktiska momenten på skolans kafé. Det är också en bra träning inför arbetsplatsförlagt lärande.

Du är i kaféet några timmar i veckan under vissa veckor. Bland annat packar du upp varor och hanterar inköp. 

Det är bra att det finns ett kafé. 

Lärande på en arbetsplats

Du får använda det du lärt på en riktig arbetsplats. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du har arbetsplatsförlagt lärande under minst 22 veckor. 

Den första perioden är du på en livsmedelsbutik. Din lärare hjälper dig att ta kontakt med din arbetsplats (APL-plats). Du får också regelbundna besök av någon från skolan när du gör arbetsplatsförlagt lärande. 

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programfördjupningskurser, 800 poäng

 • Digital kompetens, 100 poäng
 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Handel 2, 100 poäng
 • Hem- och konsumentkunskap 1, 100 poäng
 • Lokalvård 1, 100 poäng
 • Mat och butik 1, 100 poäng
 • Praktisk marknadsföring, 100 poäng
 • Service och bemötande 1, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Programmet för administration, handel och varuhantering, Kärrtorps gymnasium (pdf)

Anpassad gymnasieskola

Vissa dagar börjar med att du och dina kamrater äter en gemensam frukost i vår matsal. Den är ljus och luftig och både elever och personal trivs där.

Uppdaterad