Det här är Kärrtorps gymnasium

Vi erbjuder utbildning med hög kvalitet. Vi gör allt vi kan för att du ska nå dina mål. Trygghet, trivsel och arbetsro är viktigt. Vi prioriterar goda relationer till dig, alla ungdomar och vuxna.

 

På sätt som passar dig får du stöd i att fokusera på undervisningen. Yrkesskickliga och engagerade lärare inspirerar och utmanar dig. Undervisningen är inriktad på att förbereda dig för fortsatta studier på högskola eller universitet.

Kärrtorps gymnasiesärskola

På skolan finns också elever inom gymnasiesärskolan.

Samarbete och omvärld

Kärrtorps gymnasium är en skola för mänskliga rättigheter. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde i ett globalt perspektiv. Du får

 • möta människor med olika slags erfarenheter
 • gå på studiebesök
 • lyssna till gästföreläsare
 • åka på studieresa.

Du lär dig mer, har roligt och utvecklas tillsammans med andra.

Kärrtorps gymnasium samarbetar med Forum för levande historia. Sedan flera år deltar vi i ceremonin för Per Anger-priset.

Du kan engagera dig och vara aktiv i skolans Amnestygrupp. Kärrtorps gymnasium är en av Amnestys samarbetsskolor.

Projekt Wisdome

För utvalda kurser inom naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet kommer du som elev hos oss kunna ta del av den senaste forskningen förvandlat till hisnande upplevelser tack vare modern teknik.

Projekt Road2Science 2.0

Du som studerar på teknikprogrammet har möjlighet att delta i Road2Science 2.0, en samverkan med Kungliga Tekniska högskolan och flera teknikföretag. Du får både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter utöver det vanliga.

Gemenskap med aktiviteter

Varje år arrangerar vi olika gemensamma aktiviteter till exempel:

 • KÄR-dagen, gemensamma aktiviteter med musik och grillning på skolgården
 • julspex
 • elevframträdanden
 • Luciafirande
 • hälsodag
 • månadens frukost.

Elevkåren

Elevkåren jobbar för att din och allas skolgång ska bli så bra, rolig och lärorik som möjligt. Du får mycket tillbaka när du engagerar dig.

Lokaler

Kärrtorps gymnasium har god studiemiljö i fräscha lokaler. I skolans hjärta finns den naturliga träffpunkten – den magnifika ljushallen - med skolbibliotek och sittgrupper för både umgänge och studier

Här finns

 • egen idrottshall
 • labbsalar
 • grupprum att plugga i
 • café. 

Skolbiblioteket ligger centralt i skolan. I skolbiblioteket gör du mycket av ditt skolarbete. 

Skolmåltider

På Kärrtorps gymnasium lagas maten i ett eget kök.

Lärare och personal

Lärarna är behöriga och lektioner leds av lärare. Du har undervisning både i hel- och halvklass där du får visa dina kunskaper på olika sätt. Satsar du på dina studier har du alla möjligheter att lyckas.

Lärare arbetar i arbetslag kring ett program. Tillsammans utvecklar man arbetssätt och  arbetar med ämnessamverkan. Man ansvarar för din och andra elevers studiesituation och inflytande över sina studier. Vi möter dig utifrån dina förkunskaper och utmanar dig att utveckla strategier för lärande och förmågor för

 • ämneskompetens
 • medmänsklig kompetens
 • innovativ kompetens
 • digital kompetens.

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet hjälper dig att nå undervisningens mål och underlättar för dig att lära och utvecklas. 

I elevhälsoteamet arbetar

 • kurator
 • skolsköterska
 • specialpedagoger
 • resurspedagoger
 • studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor kring val av program och studier är du välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledare. 

IT

Tillgången på datorer är god. Du använder en bärbar dator under hela studietiden. Kärrtorps gymnasium har trådlöst nätverk.

Digital broschyr

Ta del av vår digitala broschyr där vi presenterar Kärrtorps gymnasium.

Uppdaterad