Inriktning samhällsvetenskap

Du studerar frågor som handlar om vårt samhälle både i dag och i ett historiskt perspektiv.

Genom att arbeta med olika frågeställningar utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt. Du får redskap för att förstå hur vår värld fungerar och vad du kan göra för att ta ansvar och påverka.

Du arbetar undersökande med samhällsvetenskapliga metoder som intervjuer och enkäter. Du utvecklar din förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska. 

Programfördjupningskurser, 300 poäng

  • Sociologi 1, 100 poäng
  • Medieproduktion 1, 100 poäng
  • Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap, Kärrtorps gymnasium (pdf)

Uppdaterad