Inriktning juridik

På inriktning juridik läser du kurser i affärsjuridik och rättskunskap.

 Du får

  • kunskap om rättsordningens betydelse för det demokratiska samhället
  • kunskap i hur svensk rätt påverkas av internationell rätt, bland annat EU
  • utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

Programfördjupningskurser (300 poäng)

  • Ledarskap och organisation, 100 poäng
  • Kriminologi/Internationell rätt, 100 poäng
  • Retorik, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Ekonomiprogrammet, juridik, Kärrtorps gymnasium (pdf)

Uppdaterad