Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan omfattar

  • medicinska insatser
  • psykologiska insatser
  • psykosociala insatser
  • specialpedagogiska insatser.

Skolsköterska

Lisa Rytter

Telefon
Telefon 08-508 32 517
E-post
E-post lisa.rytter@edu.stockholm.se

Skolkurator

Deogracious Piero-Mukisa

Telefon
Telefon 08-508 32 518
E-post
E-post mukisa.deograsious@edu.stockholm.se

Uppdaterad