Spetsutbildning inriktning hållbar systemdesign

För dig som vill forma ett modernt och hållbart samhälle.

Kärrtorps gymnasiums spetsutbildning har sin bas i Teknikprogrammets designinriktning och vänder sig till dig som är intresserade av teknik, design och samhällsvetenskap och som vill vara med och forma ett modernt och hållbart samhälle.

Centralt i utbildningen är det nära samarbetet med KTH och de verksamma teknikföretagen. Teori och praktik knyts samman och du som elev får tillgång till den senaste forskningen och möjlighet att ta del av konkreta exempel på teknikutveckling i mötet med forskare och tekniker. Arbetssätten är tvärvetenskapliga och projektinriktade och med stora inslag av erfarenhetsbaserat lärande, vilket skapar bra förutsättningar för kreativitet och innovation i lärandet och utvecklar din förmåga till ansvar och samarbete.

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om

 • teknikvetenskap och design
 • samspelet mellan teknik, människan och naturen
 • tekniska processer och system
 • hållbart samhällsbyggande

Naturvetenskapligt förhållningssätt

Genom utbildningen ska du utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt och utveckla dina kunskaper inom teknik och teknisk utveckling. Det innefattar

 • förmåga till kritiskt tänkande.
 • problemlösning
 • förståelse för systemets olika delar och helhet
 • ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.

Samarbete med Kungliga Tekniska högskolan

I ett nära samarbete med Kungliga Tekniska högskolan och verksamma teknikföretag får du pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken. Du kommer till exempel att

 • göra studiebesök på KTH och på teknikföretag.
 • delta i föreläsningar och seminarier på KTH som passar in i de kurser de läser på gymnasiet.
 • lyssna på lärare från KTH som gästföreläser på Kärrtorps gymnasium.
 • få möjlighet att utföra experiment och laborationer på KTH och på Tekniska museet.
 • få handledning av lärare och studenter från KTH löpande under din utbildning och kopplat till de gymnasiekurser som du läser.
 • kunna göra ditt gymnasiearbete i ett nära samarbete och med handledningsresurs från antingen KTH eller tekniker på verksamma teknikföretag.
 • erbjudas att läsa en högskolekurs på KTH parallellt med dina gymnasiestudier i årskurs 3.

Antagning till spetsutbildningen

Du söker som vanligt med dina betyg från årskurs 9 via gymnasieantagningen.se. Alla elever som söker till Kärrtorps gymnasiums spetsutbildning på Teknikprogrammet kommer att bjudas in till en frivillig informationsträff under våren med möjlighet att ställa frågor och träffa lärare och andra elever som sökt till programmet.

Projekt Wisdome

För utvalda kurser kommer du kunna ta del av den senaste forskningen förvandlat till hisnande upplevelser tack vare modern teknik.

Projekt Road2Science 2.0

Du har möjlighet att delta i Road2Science 2.0, en samverkan med Kungliga Tekniska högskolan och flera teknikföretag. Du får både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter utöver det vanliga.

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Teknikprogrammet, spetsutbildning hållbar systemdesign, Kärrtorps gymnasium (pdf, 148 kB, nytt fönster)

Uppdaterad