Inriktning design

Fördjupa dina kunskaper inom design, konstruktion och programmering.

Programfördjupningskurser (400p)

  • Tillämpad programmering, 100 poäng
  • Hållbart samhällsbyggande, 100 poäng
  • Teknik specialisering A, 100 poäng
  • Teknik specialisering B, 100 poäng

På Kärrtorps gymnasium studerar du funktion och konstruktion av ett helt system och fördjupar dina kunskaper såväl om systemets ingående delar som hela systemet i sig. Som modell för systemdesign har vi i ett nära samarbete med KTH och näringsliv. Bland annat om framtida infrastruktur och transportsystem och hållbart samhällsbyggande.

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Teknikprogrammet, design, Kärrtorps gymnasium (pdf, 156 kB, nytt fönster)

Uppdaterad